Food And Beverage

Konuklar?m?z kahvalt?lar?n?, ge kahvalt?lar?n?, ?le ve ak?am yemeklerini bfe ?eklinde servis edilen ana restoran?n zengin mensnden seebilirler. Bfemizde diyet, vejetaryen ve ocuklar iin seenekler mevcuttur. Konuklar?m?z dilerlerse ak?am yemeklerini ?kal?? sresince bir kez olmak zere? rezervasyon yapt?rarak Ege-Akdeniz mutfa??ndan sekin yemeklerin sunuldu?u alakart restoran?m?zda alabilirler. Ayr?ca her gn sahil bar?m?zda snack ve pide e?itleri, belirlenen saatler aras?nda servis edilmektedir.

Konuklar?m?za ay-kahve saatinde ise tatl? ve tuzlu kurabiyeler, kek servisi sunulmaktad?r. ?ecek servislerimiz, ana restoranda belirtilen yemek saatleri iinde, sahil barda ise sabah 11.30?dan gece 23.00?e kadar iecek mnsnde belirtilmi? olan yerli iki ve me?rubatlar? kapsamaktad?r. Di?er zaman dilimlerinde ise her trl iecek cretli olup iecek mnsndeki fiyatlardan servis edilmektedir.

Oda servisinde, her trl yiyecek ve iecek cretli olarak servis edilmektedir.

Alakart restoran?n hizmet verdi?i tarihler hava ko?ullar?na gre de?i?iklik gstermektedir. Alakart restoran 01/06?10/09 tarihleri aras? a?kt?r.